Aryuveda College
 

Students Attendance

                                                                                                                                                                 
BAMS 3rd Year Attendance Record
                 Nov Month  Dec Month Jan Month Feb Month 
Sr. No.  Student Name Jan Month               
1 MHD Aizaz 13/1                
2 Tushar 13/13                
3 Pooja Singh 13/13                
4 Meenu 13/13             
5 Sanju 13/10             
6 Kapil Mehta 13/11             
7 Amisha Singh 13/9             
8 Leena Yadav 13/13             
9 Sagar 13/8             
10 Ashish Kumar 13/11             
11 Sagar Sodi 13/12                
12 Yogesh 13/11                
13 Pankaj Kumar 13/0                
14 Vijay Laxmi 13/12                
15 Ashutosh 13/3                
16 Waseem Akram 13/10                
17 Raj Kumar 13/6                
18 Tripurari Prajapati 13/9                
19 Gautam Kaushik 13/4                
20 Ankita 13/11                
21 Mohit Verma 13/6                
22 Kiran Bala 13/13                
23 Geetanjali 13/8                
24 Nitin 13/10                
25 Mukul 13/12                
26 Mohite 13/0                
27 Vishal 13/9                
28 Anjali 13/12                
29 Sanju 13/13                
30 Anjali 13/11                
31 Suhail Khan 13/2                
32 Mohd Ikramuddin 13/7                
33 Amit Kumar 13/11                
34 Jyoti 13/11                
35 Muskan 13/12                
36 Rahul 13/13                
37 Prachi Grewal 13/12                
38 Dipanshu Rana 13/0                
39 Nikita Chhookar 13/12                
40 Mona 13/13                
41 Anshu 13/8                
42 Amit Kumar 13/4                
43 Rahul Khasa 13/11                
44 Mohd Haseen Raja 13/11                
45 Anshul Yadav 13/12                
46 Ekta 13/12                
47 Kavita 13/8                
48 Sahil Sharma 13/12                
49 Aakash 13/9                
50 Neha Dadhich 13/12                
51 Anusuya Yadav 13/12                
52 Shorav 13/12                
53 Sachin Jangra 13/10                
54 Shubham Singhal  13/8                
55 Shaweta Gupta 13/12                
56 Mohd Aadil 13/2                
57 Nikita 13/13                
58 Hitesh Sharma 13/3                
59 Manish Kumar 13/10                
60 Savita Yadav 13/10                

 

 

Website content managed by National College of Ayurveda & Hospital

Powered by Webcom

Last updated : 4 Feb 2020

Visitor Counter: